Aktualności

Konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

Konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie. konkurs uchwala167

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Jan Kasprowicz ,,Przy wigilijnym stole” Przy wigilijnym stole, Łamiąc opłatek święty, Pomnijcie, że dzień ten radosny W miłości jest poczęty; Że, jako mówi wam wszystkim Dawne, prastare orędzie, Z pierwszą…

Z wizytą u naszych podopiecznych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

Wizyty przedświąteczne na Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym to już tradycja wpisana na stałe w kalendarz szkoły.       18 grudnia 2017 roku wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego CEiR  pod opieką dwóch pań nauczycielek…

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna od 1 października 2017 od godz. 8.00 funkcjonować będzie w SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie. Lokalizacja: Opoczno, ul. Partyzantów 30 przy…

Dyrektor ŁOW NFZ Artur Olsiński w Szpitalu Powiatowym w Opocznie

Na zaproszenie Posła RP Roberta Telusa reprezentującego Ziemię Opoczyńską, Wicestarosty a jednocześnie Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Marcina Baranowskiego oraz Dyrektora Marka Ksyty, w Szpitalu Powiatowym w Opocznie złożył wizytę Artur…

O szpitalu

Historia lecznictwa opoczyńskiego sięga początków XVI wieku.Wówczas to powstał szpital, w którym nie tylko leczono chorych , ale opiekowano się również bezdomnymi, niedołężnymi i starcami. Pieczę nad szpitalem sprawowali zakonnicy kościoła św. Ducha (tzw.duchacy). W drugiej połowie XIX wieku swój dom wraz z należną ziemią zapisał na szpital właściciel ziemski   z pobliskiego Zameczka – Drużbacki.

W czasie I wojny światowej na terenie powiatu opoczyńskiego armie zaborców toczyły krwawe boje. Skromny rozmiarami szpital nie mógł pomieścić potrzebujących pomocy.Władze wojskowe przeznaczyły budynek szkoły podstawowej im. Kazimierza Wielkiego na wojskowy szpital polowy. Wkrótce i on nie wystarczał. Otworzono drugi wojskowy szpital polowy w domu przy ul. Kościelnej 7. Po zakończonej w listopadzie 1918 r.wojnie rozpoczął swoją działalność szpital powiatowy św. Władysława przy ul.Szpitalnej w Opocznie. Utrzymywał się on z własnego gospodarstwa rolnego oraz z sum otrzymywanych z Rady Powiatowej, a pochodzących z podatków nałożonych na ludność…

Dowiedz się więcej

Kontakt

SP ZOZ Szpital Powiatowy
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

26-300 Opoczno
ul. Partyzantów 30
Tel: (044) 754 48 04
Fax: (044) 754 48 06
sekretariat@szpitalopoczno.pl