Aktualności

Żegnamy dr Włodzimierza Nowakowskiego

Zmarł dr Włodzimierz Nowakowski  

Zawieszenie udzielania świadczeń lekarza pediatry NPL w dniu 19 października
18 październik – święto św. Łukasza, patrona lekarzy
Materiały informacyjne – konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

Materiały informacyjne – konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki pobierz plik: Aktualności -publikacja

Październik – miesiącem profilaktyki raka piersi

Zapraszamy na szereg działań poświęconych promocji i profilaktyce zdrowia dla mieszkańców województwa łódzkiego. Prowadzone są badania mammograficzne dla kobiet, instruktaże samobadania piersi, którym towarzyszy dystrybucja materiałów o tematyce prozdrowotnej. 7…

Zgłaszanie nieprawidłowości:
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.
Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE
DOSTOSOWANIE SPZOZ SZPITALA POWIATOWEGO IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE DO ELEKTRONICZNYCH USŁUG ADMINISTRACYJNYCH
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE
TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE

Dofinansowanie z WFOŚIGW w Łodzi

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

 

 

Kontakt

SP ZOZ Szpital Powiatowy
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie