Kontakt

A- A A+

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
Główna siedziba:
ul. Partyzantów 30, 26 – 300 Opoczno
Poradnia Ogólna i Przychodnia Specjalistyczna: ul. Szpitalna 1, 26-300 Opoczno
NIP: 768 – 15 – 34 – 113
REGON: 000304272
e – mail: sekretariat@szpitalopoczno.pl

Sekretariat Dyrekcji
tel 📞 44 754 48 04
fax 44 754 48 06

 

I. ODDZIAŁY  SZPITALA  – ul. Partyzantów 30, 26 – 300 Opoczno – Budynek A
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
Izba Przyjęć:  📞 44 754 48 93
 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Lekarz wyjazdowy: 📞 887 390 330
Lekarz pediatra: 📞 887 390 340
Lekarz internista: 📞 887 390 310
Porada pielęgniarska i lekarska, zabiegi, rejestracja: 📞 887 390 320
NPL – dyżurka: 📞 44 754 48 45
 • Oddział   Dziecięcy
Lekarze: 📞 44 754 48 70
Dyżurka: 📞 44 754 48 73
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy
Ordynator: 📞 44 754 48 80
Lekarze – pion ginekologiczny: 📞 44 754 48 81
Pielęgniarka Oddziałowa: 📞 44 754 47 15
Dyżurka Położnictwo: 📞 44 754 48 83
Dyżurka Ginekologia: 📞 44 754 48 82
Dyżurka Noworodki: 📞 44 754 48 79
Blok  Porodowy: 📞 44 754 48 84
 
 • Oddział Wewnętrzny
Ordynator: 📞 44 754 48 74
Lekarze: 📞 44 754 48 75
Sekretariat Oddziału: 📞 44 754 48 76
Dyżurka: 📞 44 754 48 77
I.O.K – Intensywna Opieka Kardiologiczna: 📞 44 754 49 71
 
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ordynator/Pielęgniarka Oddziałowa: 📞 44 754 48 89
Lekarze: 📞 44 754 48 90
Dyżurka: 📞 44 754 48 91
 
 • Blok Operacyjny
Dyżurka: 📞 44 754 48 92
 
 • Oddział Chirurgii Ogólnej
Gabinet lekarzy chirurgii ogólnej: 📞 44 754 48 87
Dyżurka: 📞 44 754 48 88
Sekretariat: 📞 44 754 48 86
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Gabinet lekarzy ortopedów: 📞 44 754 48 85
Dyżurka: 📞 44 754 48 88
Sekretariat: 📞 44 754 48 86
Lekarze: 📞 44 754 48 67
Pielęgniarka Oddziałowa: 📞 44 754 48 68
Dyżurka: 📞 44 754 48 69
II.  PRACOWNIE – ul. Partyzantów 30, 26 – 300 Opoczno – Budynek A
Pracownia RTG i Tomografii: 📞 44 754 48 47
Pracownia USG: 📞 44 754 48 46
Pracownia Endoskopii: 📞 44 754 48 49
Pracownia Histopatologii: 📞 44 754 48 53
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej: 📞 44 754 48 48
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej  – Kierownik: 📞 44 754 48 50
 
II.  PRACOWNIE – ul. Partyzantów 30, 26 – 300 Opoczno – Budynek B
Pracownia Bakteriologii: 📞 44 754 48 65
 
II.  PRACOWNIE –ul. Szpitalna 1, 26-300 Opoczno
Pracownia Rehabilitacyjna 📞 44 755 03 79
III.  APTEKA –ul. Partyzantów 30, 26 – 300 Opoczno – Budynek A
Apteka: 📞 44 754 48 52
📧 apteka@szpitalopoczno.pl
IV.  PORADNIE –ul. Partyzantów 30, 26 – 300 Opoczno – Budynek A
Poradnia Dziecięca: 📞 44 754 48 45
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza tzw. Poradnia „K”: 📞44 754 48 42

 

IV.  PORADNIE –ul. Biernackiego 18B, 26 – 300 Opoczno (naprzeciwko Sądu)
Poradnia Terapii Uzależnień: 📞 505 183 674
IV.  PORADNIE – ul. Partyzantów 30, 26 – 300 Opoczno – Budynek C
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc: 📞 44 754 48 95
Poradnia Chirurgiczna: 📞 44 754 48 40
Poradnia Ortopedyczna: 📞 44 754 48 41
Poradnia lekarza POZ: 📞 44 754 48 95
V. PRZYCHODNIA REJONOWA W OPOCZNIE – ul. Szpitalna 1, 26-300 Opoczno
Kierownik Przychodni: 📞 44 754 48 33
Rejestracja Ogólna:📞723 040 560 📞505 024 869 📞 44 754 48 33 📞 44 754 39 11
Poradnia Stomatologiczna  Nr I: 📞 44 754 46 91
Poradnia Stomatologiczna  Nr II: 📞  44 754 49 20 

Poradnia  Otolaryngologiczna: 📞 44 754 39 11 📞723 040 560 📞505 024 869

Pracownia Rehabilitacyjna 📞 44 755 03 79
Pielęgniarka Środowiskowa: 📞44 754 48 32
VI. WIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI  ZDROWIA
Przedborska 26, 26-330 Skórkowice: 📞 723 040 290
Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno: 📞 44 757 10 35
VII . ADMINISTRACJA – ul. Partyzantów 30, 26 – 300 Opoczno – Budynek A
 • Dyrekcja
Sekretariat: 📞 44 754 48 04
📧 sekretariat@szpitalopoczno.pl
Sekretariat – fax 📞 44 754 48 06
Dyrektor Szpitala: 📞 44 754 48 04
Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych: 📞 44 754 47 13
📧 mkaszewska@szpitalopoczno.pl
P.O. Główny Księgowy: 📞 44 754 48 07
📧 koryckajolanta@szpitalopoczno.pl
Naczelna Pielęgniarka: 📞 44 754 47 05
📧 hannafirlej@szpitalopoczno.pl
 • Dział Finansowo-Księgowy
Sekcja Płac i Zasiłków: 📞 44 754 48 09
Sekcja Księgowości I: 📞 44 754 48 10
Sekcja Księgowości II: 📞 44 754 48 11
Kasa: 📞 44 754 48 08
 
 • Dział  Dokumentacji i Rozliczeń Usług Medycznych
Kierownik Działu: 📞 44 754 48 16
📧 rum@szpitalopoczno.pl
Sekcja Rozliczeń Usług Med.: 📞 44 754 48 15
Sekcja Statystyki Med., Archiwum: 📞 44 754 48 12
📧 slodkowskae@szpitalopoczno.pl
 
VII . ADMINISTRACJA –ul. Partyzantów 30, 26 – 300 Opoczno – Budynek A
Portiernia: 📞 44 754 48 17
Punkt Zdawczo-Odbiorczy Pralni: 📞 44 754 48 18
Punkt Cateringowy: 📞 44 754 48 19
Prosektorium: 📞 44 754 47 11
 
VII . ADMINISTRACJA –ul. Partyzantów 30, 26 – 300 Opoczno – Budynek B
 • Dział Techniczno-Eksploatacyjny
Kierownik Działu: 📞 44 754 48 21
📧 bialekmichal@szpitalopoczno.pl 
Zastępca Kierownika Działu: 📞 44 754 48 23
📧 grosskrzysztof@szpitalopoczno.pl
Główny Specjalista ds. Techniczno-Eksploatacyjnych: 📞 44 754 48 54
Inspektor ds. Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej: 📞 44 754 48 23
📧 zaopatrzenie@szpitalopoczno.pl
Inspektor ds. Technicznych i Aparatury Medycznej: 📞 44 754 48 23
📧  dzialtechniczny2@szpitalopoczno.pl
 • Dział Planowania i Realizacji Zamówień Publicznych
Kierownik Działu: 📞 723 040 272

📧 zamowienia2@szpitalopoczno.pl

Zastępca Kierownika Działu: 📞 723 040 272
📧 ulawalczak@szpitalopoczno.pl
 
 • Dział Organizacyjny, Nadzoru i Kadr
Kierownik Działu: 📞 44 754 48 05
📧 jk@szpitalopoczno.pl
Inspektor ds. Kadr: 📞 44 754 48 05
📧 kadry1@szpitalopoczno.pl
Inspektor ds. Kadr: 📞44 754 48 05
📧 dekam@szpitalopoczno.pl
 • Stanowiska Samodzielne
Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej:📞 44 754 48 07
📧 iod@szpitalopoczno.pl
Inspektor ds. Ochrony Danych: 📞 44 754 48 07
📧 iod@szpitalopoczno.pl
Pełnomocnik  ds. Ochrony Informacji Niejawnych: 📞 44 754 48 07
📧 iod@szpitalopoczno.pl
Inspektor ds. P. Poż:📞 44 754 48 23
Inspektor BHP: 📞 44 754 48 28
📧 bhp@szpitalopoczno.pl
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta: 📞 44 754 47 05
📧 hannafirlej@szpitalopoczno.pl
Specjalista ds. Kontroli, Jakości i Marketingu: 📞 723 040 272
📧 gadek.joanna@szpitalopoczno.pl
Pielęgniarka Epidemiologiczna: 📞 44 754 48 61
📧 bb@szpitalopoczno.pl
Inspektor ds. Pozyskiwania Funduszy: 📞 44 754 48 60
📧 fundusze@szpitalopoczno.pl
Sekcja Informatyczna: 📞 44 754 47 19
📧 informatycy@szpitalopoczno.pl
VII . ADMINISTRACJA – ul. Partyzantów 30, 26 – 300 Opoczno – Budynek D
Magazyn Medyczny i Gospodarczy: 📞887 380 520
 
VII . ADMINISTRACJA – ul. Partyzantów 30, 26 – 300 Opoczno –  Budynek E
Mistrz Warsztatów: 📞 44 754 48 24
Warsztat Elektryczny: 📞 44 754 48 26
Warsztat Hydrauliczny: 📞 44 754 48 25

Poniżej znajduje się lista poszczególnych jednostek szpitala wraz z ich danymi teleadresowymi i lokalizacją.
Uwaga! Naciskając na dany numer telefonu za pomocą telefonu komórkowego, można wykonywać połączenie telefoniczne bezpośrednio z naszej strony internetowej (nie ma konieczności zapisywania numeru na kartkę papieru). To samo dotyczy wysyłania wiadomości e-mail (jeśli mają Państwo skonfigurowaną pocztę).

Natomiast w zakładce Przewodnik (https://szpitalopoczno.pl/przewodnik-po-szpitalu/) znajdziecie Państwo plan sytuacyjny szpitala.

Podziel się na: