FORMULARZE, PODANIA, WNIOSKI

A- A A+

Poniżej znajdują się ogólne druki i formularze, z których pacjent może skorzystać do załatwienia określonej sprawy.

Dopisek na końcu nazwy dokumentu „wersja edytowalna” – oznacza, że jest to dokument w wersji otwartej (do edycji) i możemy ją wypełnić elektronicznie, a następnie wydrukować i podpisać. Z kolei dopisek na końcu nazwy dokumentu „wersja do druku” oznacza, że jest do wypełnienia ręcznego. Należy pamiętać, że tylko podpisany  dokument jest wiążący.

KSEROKOPIĘ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ odbiera się na 2 piętrze w Statystyce w pokoju nr 8
Wniosek o kserokopię dokumentacji medycznej dotyczącej:

  • leczenia w Poradni Ogólnej, Specjalistycznej i Dziecięcej – składa się w rejestracji danej poradni,
  • leczenia na oddziale oraz wyników badań diagnostycznych – składa się w Statystyce lub drogą mailową: slodkowskae@szpitalopoczno.pl,
  • dokumentacji archiwalnej – składa się w Statystyce lub drogą mailową: slodkowskae@szpitalopoczno.pl.

Odbiór dokumentów osobiście z dowodem tożsamości lub z upoważnieniem.

Karty informacyjne (wypisy ze szpitala), karty zgonu, wydawane są bezpośrednio na oddziale (sekretariat oddziału).

Podziel się na: