Dyrekcja Szpitala

Dagmara Junknikiel-Rosiak

Dyrektor szpitala

Pani Dagmara Junknikiel-Rosiak pełni funkcję Dyrektora Szpitala od 8 marca 2021 r. Odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi Dyrektor. W… Więcej informacji

Magdalena Kaszewska

Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych

Rolę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych w naszym szpitala pełni Pani Magdalena Kaszewska. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy: 1) Zastępcy Dyrektora… Więcej informacji

Dagmara Junknikiel-Rosiak

Dyrektor ds. Lecznictwa

Rolę  Dyrektora ds. Lecznictwa w naszym szpitala pełni Pani Dagmara Junknikiel-Rosiak. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy: 1) Zastępcy Dyrektora… Więcej informacji

Hanna Firlej

Naczelna Pielęgniarka

12 stycznia 2022 rozpoczęła swoją pracę jako Naczelna Pielęgniarka Pani Hanna Firlej. Jako Pielęgniarka Naczelna podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Naczelna Pielęgniarka… Więcej informacji

Jolanta Korycka

p.o. Główny Księgowy

Główny księgowy odpowiada między innymi za sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem podległych mu jednostek, tj.: Działu księgowo-finansowego, Sekcję księgowości, Sekcję… Więcej informacji