Dyrekcja Szpitala

Edyta Wcisło

Dyrektor SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Dagmara Junknikiel-Rosiak

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Anna Zięba

p.o. Główny Księgowy

Dorota Rybińska

Naczelna Pielęgniarka