Dyrekcja Szpitala

Edyta Wcisło

Dyrektor SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Ryszard Wilk

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Jolanta Wijata

Z-ca Dyrektora d/s Finansowych/Główny Księgowy

Dorota Rybińska

Naczelna Pielęgniarka