Dyrekcja Szpitala

Dagmara Junknikiel-Rosiak

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Od dnia 31 stycznia 2020r. obowiązki Dyrektora SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie pełni lek. Dagmara Junknikiel-Rosiak Więcej informacji

Anna Zięba

p.o. Główny Księgowy

Dorota Rybińska

Naczelna Pielęgniarka