Dyrekcja Szpitala

Dagmara Junknikiel-Rosiak

Dyrektor Szpitala

Dagmara Junknikiel-Rosiak pełni funkcję Dyrektora Szpitala od 8 marca 2021 r. Odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi Dyrektor. W szczególności… Więcej informacji

Dagmara Junknikiel-Rosiak

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, a w przypadku kiedy nie ma Zastępcy Dyrektora Lecznictwa… Więcej informacji

Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych

Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych nadzoruje podległe jednostki organizacyjne podmiotu leczniczego oraz wykonuje inne… Więcej informacji

Dorota Rybińska

Naczelna Pielęgniarka

Naczelna Pielęgniarka podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Naczelna Pielęgniarka nadzoruje podległe jednostki organizacyjne podmiotu leczniczego oraz wykonuje inne zadania powierzone jej przez… Więcej informacji

Paweł Dębowski

Główny Księgowy

Główny księgowy odpowiada między innymi za sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem podległych mu jednostek, tj.: Działu księgowo-finansowego, Sekcję księgowości, Sekcję… Więcej informacji