Magdalena Kaszewska

A- A A+

Rolę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych w naszym szpitala pełni Pani Magdalena Kaszewska.

Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
2) Zastępcy Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych,
3) Naczelnej Pielęgniarki.

1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych oraz Naczelna Pielęgniarka podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
2. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki wykonuje Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, a w przypadku łącznej nieobecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych lub pracownik umocowany przez Dyrektora w pisemnym upoważnieniu.
3. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, a w przypadku kiedy nie ma Zastępcy Dyrektora Lecznictwa – wyznaczony lekarz, Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych oraz Naczelna Pielęgniarka nadzorują podległe jednostki organizacyjne podmiotu leczniczego oraz wykonują inne zadania powierzone im przez Dyrektora.

Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych: 📞 44 754 47 13
📧 mkaszewska@szpitalopoczno.pl

 

Podziel się na: