Zadanie pn.: „Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych za okres 1 kwietnia 2020r. – 30 czerwca 2021r.”

A- A A+

http://www.wfosigw.lodz.pl

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych za okres
1 kwietnia 2020r. – 30 czerwca 2021r.” zgodnie z umową nr 387/OZ/D/2021 z dnia 20.10.2021r.

Wartość ogólna zadania wynosi: 297 224,14 PLN

Zadanie jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji o łącznej wysokości: 294 251,00 PLN

Dofinansowanie obejmuje: wywóz i utylizację odpadów medycznych w okresie: od 01.04.2020 r. do 30.06.2021r. w ilości: 45 772 kg.

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

 

 

 

Załączone pliki
Podziel się na: