Zadanie pn. „Termomodernizacja Zespołu dwóch budynków SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”

A- A A+

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Termomodernizacja Zespołu dwóch budynków SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opoczniezgodnie z umową nr 505/OA/PD/2020 z dnia 6.11.2020r.

Wartość ogólna zadania wynosi: 3 885 063,00 PLN          

Zadanie jest dofinasowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji o łącznej wysokości: 1 183 154,00 PLN z czego:

Dotacja w kwocie :  354 946,00 PLN

Pożyczka w kwocie : 828 208,00 PLN

Dofinasowanie obejmuje:

  1. Termomodernizacja budynku B i C – roboty instalacyjne (wymiana instalacji centralnego ogrzewania,  wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła).
  2. Termomodernizacja budynku B i C – oświetlenie (modernizacja oświetlenia w budynku, w tym 174 źródeł światła w budynku B i 100 w budynku C, poprzez zastosowanie wysokosprawnego źródła światła LED).
  3. Termomodernizacja budynku B i C – fotowoltaika (wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, 160 paneli o łącznej powierzchni 280 m2 na dachu budynku B i 120 paneli o łącznej powierzchni 210 m2 na dachu budynku C).
  4. Termomodernizacja budynku B i C – system zarządzania energią elektryczną w budynku (automatyka sterująca oświetleniem – czujniki ruchu oraz natężeniem oświetlenia.
  5. Termomodernizacja budynku B i C – roboty budowlane: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z ociepleniem ościeży stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacją strefy cokołowej.
  6. Termomodernizacja budynku B i C – roboty budowlane: ocieplenie stropodachów.
  7. Termomodernizacja budynku B i C – roboty budowlane: wymiana okien i drzwi zewnętrznych na nowe.
  8. Termomodernizacja budynku B i C – roboty dodatkowe (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej).
  9. Termomodernizacja budynku B – roboty dodatkowe (likwidacja istniejących balkonów).

www.zainwestujwekologie.pl

Podziel się na: