Standard organizacyjny teleporady w ramach podstawowej opieki …

A- A A+

Standard organizacyjny teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej określony treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r.

Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.
Jak zapisać się na Teleporadę/wizytę osobistą w Przychodni Rejonowej ul. Szpitalna 1
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 44 754 39 11, 44 754 48 33
723 040 560 , 505-024-869
Jak odbywa się Teleporada w Przychodni Rejonowej

  1. Aby uzyskać świadczenie zdrowotne na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, lub udzielane w bezpośrednim kontakcie, pacjent telefonicznie umawia wizytę w rejestracji .
  2. Pracownik rejestracji weryfikuje potrzebę zdrowotną, informuje o zasadach i terminie teleporady i wpisuje pacjenta do terminarza przyjęć lekarza POZ,
  3. Lekarz kontaktuje się telefonicznie z pacjentem w wyznaczonym terminie wizyty. Opierając się na zebranym wywiadzie i analizując dostępną dokumentację dokonuje rozpoznania i zapisuje informacje z teleporady w dokumentacji medycznej.
    • przed rozpoczęciem teleporady w celu identyfikacji lekarz weryfikuje dane osobowe (np. imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, data ostatniej wizyty , przyjmowane leki itp.),
    • w czasie teleporady po dokonaniu oceny stanu pacjenta, jeśli lekarz stwierdzi, że pacjent potrzebuje bezpośredniego kontaktu czyli badania lekarskiego ambulatoryjnego, poinformuje pacjenta o tej konieczności.
    • podczas teleporady lekarz wystawia elektronicznie dokumenty,
    (receptę, zlecenie na wyroby medyczne,skierowanie do poradni specjalistycznej, skierowanie do laboratorium, zwolnienie lekarskie,)
    • osobista wizyta pacjenta w przychodni zaplanowana jest na konkretną godzinę, by móc zachować dystans społeczny między pacjentami oraz poprzedzona jest mierzeniem temperatury ciała i zebraniem wywiadu epidemiologicznego.
    Wizyty udzielane w bezpośrednim kontakcie realizowane są z zachowaniem ogólnych zasad i wytycznych Ministra Zdrowia oraz w Procedurze stosowania Środków Ochrony Indywidualnej w przypadku SARS-CoV-2.
Podziel się na: