Metamorfoza POZ i rozbudowa ZOL-u

A- A A+

Dziś, tj. 19 kwietnia br., odbyła się konferencja dotycząca inwestycji szpitala pn. „Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej.”

Szczególne podziękowania za wsparcie tej inicjatywy ze strony Dyrekcji szpitala Pani Dagmary Junknikiel-Rosiak i Pani Anny Zięby dla posła na sejm RP Pana Roberta Telusa, starosty opoczyńskiego Pana Marcina Baranowskiego oraz radnego województwa łódzkiego Pana Janusza Ciesielskiego. Dziękujemy również wicestaroście opoczyńskiemu Pani Marii Barbarze Chomicz i członkowi zarządu powiatu opoczyńskiego Panu Michałowi Białkowi oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego przedsięwzięcia.

Realizacja projektu ma doprowadzić w długoterminowej perspektywie do zwiększenia wykrywalności chorób w ich wczesnym stadium, leczenia chorób oraz wydłużenia czasu życia mieszkańców. Projekt umożliwi usytuowanie gabinetów POZ, AOS, ZOL w jednej lokalizacji oraz rozszerzenie jego zakresu działania.

Szpital otrzymał dofinansowanie 3 800 000 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Celem strategicznym projektu jest zapewnienie każdemu potrzebującemu ze wskazań lekarskich pełnej opieki specjalistycznej. Modernizacja infrastruktury, pozyskanie nowych pomieszczeń umożliwi przeniesienie gabinetu POZ oraz rozszerzenie zakresu działania ZOL. Projekt umożliwi stworzenie tzw. „jednego okienka” tj. wspólnej rejestracji dla wszystkich poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.

Obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyburzenie istniejących budynków znajdujących się wzdłuż  ul. M.C. Skłodowskiej, a w to miejsce postawienie nowego budynku w miejscu którego powstanie budynek z przeznaczeniem na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej zawierający budynek z rejestracją wielostanowiskową na wszystkie poradnie i POZ.
W skład POZ będzie wchodziło 6 gabinetów lekarskich, 2 pomieszczenia zabiegowe, punkt pobrań krwi. Poradnie specjalistyczne, które są przewidziane to: stomatologiczna, diabetologiczna, kardiologiczna, neurologiczna, chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna, pulmonologiczna, ginekologiczno-położnicza, okulistyczna, dermatologiczna, laryngologiczna, leczenia uzależnień, pracownia fizjoterapii, gabinet medycyny pracy. Dodatkowo będą poczekalnia z szatnią dla pacjentów dostosowaną do osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia socjalne wraz z szatnią dla pracowników dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Ponadto inwestycja obejmuje modernizację obecnych budynków, tj. dostosowanie pomieszczeń po poradni chirurgicznej i ortopedycznej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego usytuowanej w Budynku C. Będzie to się wiązało z przystosowaniem pomieszczeń dla co najmniej 30 łóżek pacjentów.

Planowany termin realizacji inwestycji to listopad 2022r.

Podziel się na: