Punkt pobrań wymazów do wykonania testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

A- A A+

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie informuje, że z dniem 09.07.2020 r. na terenie Szpitala uruchomiono punkt pobrań wymazów do wykonania testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Pobranie wymazu dokonywane jest w trybie drive-thru – wjazd bramą od strony al. abp. Zygmunta Zimowskiego ( od strony Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie)

Osoba zgłaszająca się na wymaz zobowiązana jest do telefonicznej rejestracji w godz: 13:00-15:00, pod nr tel: 723 040 270 na 1 dzień przed wykonaniem wymazu.

Wymazy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wykonywane są codziennie w godzinach od 10:00-12:00.

Osobami uprawnionymi do pobrania materiału biologicznego są:

1. Osoby przebywające na kwarantannie, posiadające skierowanie na badanie wydane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną .

2. Osoby posiadające skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową (wymaz powinien być wykonany max. 6 dni przed wyjazdem).

3. Osoby zakwalifikowane na rehabilitację leczniczą w stacjonarnych oddziałach rehabilitacji leczniczej (wymaz powinien być wykonany max. 6 dni przed wyznaczonym terminem rehabilitacji).

4. Osoby z wyznaczonym terminem na planowaną hospitalizację lub zabieg (wymaz powinien być wykonany max. 6 dni przed planowaną hospitalizacją lub zabiegiem).

Podziel się na: