Zapobiegawczy namiot przed Szpitalem!

A- A A+

Szanowni Pacjenci!

W niedzielę 22.03.2020 r. przed budynkiem naszego Szpitala dzięki współpracy strażaków z OSP Żarnów, OSP Sławno i Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie stanął namiot, w którym będzie prowadzony wstępny wywiad epidemiologiczny z każdym pacjentem zgłaszającym się do Szpitala,celem dokonania weryfikacji pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2.
W związku z powyższym od dnia 23.03.2020 r. każdy pacjent proszony będzie o wypełnienie załączonych ankiet.
Rozwiązanie to podyktowane jest względami epidemiologicznymi oraz troską o zdrowie pacjentów i personelu medycznego Szpitala.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i stosowanie się do zaleceń dla dobra nas wszystkich!

dav
Podziel się na: