Zakład Opiekuńczo- Leczniczy

A- A A+

DANE TELEADRESOWE

  • Szpital – budynek C, parter

Do kogo?

Numer telefonu

Dyżurka

📞44 754 48 69


CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy jest 30 łóżkowym zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych.

Celem zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji w szczególności poprzez:
– opiekę lekarską,
– opiekę pielęgniarską,
– leczenie farmakologiczne,
– zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
– zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
– ustalenie i stosowanie diety,
–zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
– usprawnienia ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
– stymulację metodami terapeutycznymi do aktywności życiowej.

Podstawą skierowania pacjenta do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego jest wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego /ogólnego/ nie może być przyjęty pacjent jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy nie jest Domem Pomocy Społecznej.

Zakład jest przeznaczony dla osób mających określone problemy zdrowotne, istotne deficyty w samoopiece oraz wymagają nadzoru specjalistycznego. Nie mogą więc tu trafić ubezpieczeni kwalifikujący się do domów pomocy społecznej lub osoby, u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.

Czas pobytu w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym określa stan zdrowia pacjenta.

Osoba przebywająca w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym ponosi koszty związane z pobytem. Opłata za pobyt w zakładzie ustalana jest na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu pacjenta.

NASZ ZESPÓŁ

Kierownikiem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego jest Ewa Czyżewska.

Pielęgniarką Oddziałową Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego jest Ewa Białas.


Podziel się na: