Szpitalny Oddział Ratunkowy

A- A A+

DANE TELEADRESOWE

 • Budynek główny szpitala – budynek A, parter

Kto?

Numer telefonu

Izba Przyjęć (Dział Segregacji Medycznej)

📞44 754 47 14

📞 505 024 586

Szpitalny Oddział Ratunkowy

📞44 754 48 94


KIEDY SKORZYSTAĆ Z POMOCY W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM (SOR)

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadkach stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, to jest, np.:

 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasilona duszność,
 • nagły, ostry ból brzucha,
 • uporczywe wymioty,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność), będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia, 
 • udar cieplny,
 • wyziębienie organizmu,
 • porażenie prądem,
 • podtopienie lub utonięcie,
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną,
 • dokonana próba samobójcza,
 • upadek z dużej wysokości,
 • rozległa rana będąca efektem urazu,
 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

Ze świadczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania:

 • recepty na stosowane przewlekle leki,
 • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,
 • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, ale nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.


INFORMACJE O ODDZIALE

 • Zakres świadczonych usług medycznych:
  • wstępna diagnostyka oraz leczenie w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób w stanach zagrożenia życia,
  • pomoc ambulatoryjna chirurgiczna i ortopedyczna,
  • realizacja transportu sanitarnego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy usytuowany jest na parterze budynku głównego Szpitala Powiatowego w Opocznie . Oddział realizuje zadania z zakresu ratownictwa medycznego dla wszystkich mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego we wszystkich nagłych stanach zagrożenia życia. Działania te polegają na jak najszybszym udzieleniu pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia, a po ustabilizowaniu stanu chorego, przekazanie go do dalszego leczenia specjalistycznego w oddziałach naszego Szpitala lub przetransportowanie do innych wysoko specjalistycznych jednostek służby zdrowia.
Oddział ten wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt medyczny. Dysponujemy 4 łóżkami obserwacyjnymi, 2 stanowiskami intensywnej terapii,2 stanowiskami w obszarze resustytacyjnym, obszarem konsultacyjnym i diagnostycznym. Posiadamy całodobowa dostępność do badań tomografii komputerowej, USG, RTG. W odległości ok. 4 km od budynku Szpitala zlokalizowane jest lądowisko z dogodnym dojazdem karetki. Całość ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego ludności naszego Powiatu oraz gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.


NASZ ZESPÓŁ

 • Z-ca ordynatora: lek. Andrzej Rokosz
 • Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Lengier
 • Koordynator transportu medycznego: Bartek Klimek
 • Ponadto w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zatrudnionych jest:
  • 12 pielęgniarek
  • 7 ratowników medycznych

Inf. przygotowała p. Halina Szmigiel

Podziel się na: