Rzecznik Praw Pacjenta

A- A A+

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Od 2 lipca 2010 r. zadania Biur Rzeczników Praw Pacjenta w centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu przejmują komórki do spraw skarg i wniosków.
http://www.bpp.gov.pl/

Dział Skarg i Wniosków Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź
e-mail: skargi@nfz-lodz.pl
tel. 42 275 41 40

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta przy SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie
Dorota Rybińska – Naczelna Pielęgniarka
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:
poniedziałek – piątek w godzinach 7.30-15.00
Budynek Główny Szpitala ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno
Sekretariat Dyrekcji- tel. 44 754 48 04
e-mail. prawapacjenta@szpitalopoczno.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
e-mail:sekretariat@bpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
Przyjęcia interesantów w Biurze
poniedziałek – piątek w godz. od 9.00 do 15.00
Sekretariat: tel. (22) 532-82-50
fax. (22) 532-82-30

Bezpłatna infolinia: 800-190-590
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 21.00

Podziel się na: