Dyrektor ŁOW NFZ Artur Olsiński w Szpitalu Powiatowym w Opocznie

A- A A+

Na zaproszenie Posła RP Roberta Telusa reprezentującego Ziemię Opoczyńską, Wicestarosty a jednocześnie Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Marcina Baranowskiego oraz Dyrektora Marka Ksyty, w Szpitalu Powiatowym w Opocznie złożył wizytę Artur Olsiński, Dyrektor Łódzkiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyła również Rzecznik Prasowy NFZ Anna Leder, Z-ca ds. Lecznictwa Ryszard Wilk oraz Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Jolanta Łuczka.

Była to wyjątkowa okazja, aby przedstawić dzisiejszą sytuację Szpitala i zmiany jakie nastąpiły w ostatnim czasie. Zaprezentowane zostały aktualnie funkcjonujące oddziały szpitalne, które zgodnie z założeniami planowanych zmian przepisów prawa, w pełni będą zakwalifikowane do pierwszego poziomu tzw. sieci szpitali. Rozmowy dotyczyły również planów inwestycyjnych na najbliższe lata, do których należy głównie zaliczyć: rozbudowę i modernizację bloku operacyjnego, modernizację oddziału anestezjologii i oddziału dziecięcego oraz remont pomieszczeń na potrzeby Poradni Dziecięcej i Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dyrektor Marek Ksyta przedstawił problemy z jakimi na co dzień spotyka się Szpital. Dotyczą one głównie braków personalnych w zawodach medycznych jak również ciągle rosnących kosztów nie mających pokrycia w przychodach.

Wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że zmiany i rozwój w opoczyńskim szpitalu są widoczne i dobrze rokują na przyszłość. Jednocześnie warto podkreślić, że zapowiadane rewolucyjne zmiany w służbie zdrowia, będą wymagać od personelu oraz kierownictwa szpitala ogromnego wysiłku.

Podziel się na: