Poradnia Leczenia Uzależnień

A- A A+

Poradnia Leczenia Uzależnień w Szpitalu Opoczyńskim funkcjonuje od 25 lat. Mieści się ona na ul. Partyzantów 30 w budynku B. Poradnia Leczenia Uzależnieńm posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kadra Poradni Leczenia Uzależniweń posiada wymagane oraz potwierdzone umiejętności i kwalifikacje.

Kierownikiem Poradni Leczenia Uzależnień jest Pani Urszula Madej (psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień), Aneta Borkowska (lekarz psychiatra), Karolina Świtkowska ( specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji).

W Poradni prowadzone są zajęcia grupowe oraz indywidualne konsultacje z wykwalifikowanym personelem terapeutycznym i lekarskim. Zajmujemy się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, dostosowując się do potrzeb i możliwości Pacjenta. Program zajęć konstruowany jest w oparciu o obowiązujące w lecznictwie odwykowym standardy.

Znajdziesz tutaj pomoc w zakresie:

  • problemów alkoholowych
  • leczenia uzależnień (alkohol, narkotyki, siecioholizm, hazard)
  • przemocy domowej (dla ofiar przemocy i sprawców przemocy)
  • wszelkich problemów spotykajacych współczesnego człowieka

Pomocy udzielamy niezależnie od wieku – wystatczy GOTOWOŚĆ DO ZMIANY!

Poradnia jest czynna codziennie w godzinach od 8.00 – 15.00.

Telefon kontaktowy: 44 7544837

W naszej Poradni przyjmują: Psycholog

Psychoteraputa

Specjalista Terapii

Lekarz Psychiatra środa 8.00 – 12.00

czwartek 8.00 – 15.00

piątek 8.00 – 15.00

ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ!

Podziel się na: