Zakład Opiekuńczo- Leczniczy

A- A A+

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy jest 30 łóżkowym zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych.

Celem zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji w szczególności poprzez:

  • opiekę lekarską
  • opiekę pielęgniarską
  • zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych
  • zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych
  • ustalenie i stosowanie diety
  • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
  • usprawnienia ruchowe i działania fizjoterapeutyczne
  • stymulację metodami terapeutycznymi do aktywności życiowej.

Podstawą skierowania pacjenta do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego jest wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Do zakładu Opiekuńczo – Leczniczego /ogólnego/ nie może być przyjęty pacjent jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie jest domem pomocy społecznej.

Zakład jest przeznaczony dla osób mających określone problemy zdrowotne, istotne deficyty w samo opiece oraz wymagają nadzoru specjalistycznego. Nie mogą więc tu trafić ubezpieczeni kwalifikujący się do domów pomoc społecznej lub osoby u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.
Czas pobytu w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym określa stan zdrowia pacjenta. Osoba przebywająca w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym ponosi koszty związane z pobytem. Opłata za pobyt w zakładzie ustalana jest na odstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu pacjenta.

Formularze dokumentów do pobrania w załączeniu:

Podziel się na: