Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

A- A A+

Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest oddziałem usytuowanym na III piętrze Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie. Posiada 4 stanowiska do leczenia chorych.

Kierownikiem odziału jest Antoni Stępień-Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Pielęgniarką Oddziałową jest Pani Agnieszka Marzec Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki.
Personel oddziału składa się z lekarzy z drugim i pierwszym stopniem specjalizacji oraz wykwalifikowanych pielęgniarek w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Pacjenci Oddziału przyjmowani i leczeni z powodu stanów zagrożenia życia, przebywają w sali wyposażonej w nowoczesny sprzęt monitorujący i leczniczy, zgodnie z obowiązującymi w intensywnej terapii standardami. Do najważniejszych elementów składających się na wyposażenie jednego stanowiska zaliczyć można: specjalistyczne łóżko elektroniczne regulowane, respirator z możliwością długotrwałej sztucznej wentylacji, system monitorowania parametrów życiowych pacjenta w tym inwazyjny i nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi, Sat. Hb (saturacja hemoglobiny), wydechowego CO2, pompy infuzyjne do precyzyjnego dożylnego podawania leków. Oddział jest również wyposażony w urządzenie do zabiegów nerkozastępczych.
Oddział Intensywnej Terapii świadczy usługi dla Szpitala oraz przyjmuje pacjentów z ostrą niewydolnością krążeniowo-oddechową, niewydolnością wielonarządową, stanami septycznymi, jak również po rozległych zabiegach chirurgicznych. Dział Anestezjologii świadczy usługi medyczne w obrębie szpitala: udział w akcjach reanimacyjnych, zakładanie wkłuć centralnych, leczenie bólu pooperacyjnego, konsultacje z innymi oddziałami, znieczulenia ogólne oraz przewodowe na Bloku Operacyjnym (Chirurgia Ogólna, Ortopedia, Ginekologia i Położnictwo).

Informację przygotowała p. Agnieszka Marzec.

Podziel się na: