Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

A- A A+

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego w Opocznie świadczy usługi z zakresu podstawowych badań laboratoryjnych takich jak badanie moczu, morfologia krwi, glukoza oraz specjalistycznej diagnostyki wykorzystującej metody immunoenzymatyczne, kolorymetryczne i inne (badania hormonów, markery nowotworowe itp.)

Systematycznie zwiększamy zakres badań dostosowując go do aktualnych potrzeb pacjentów i lekarzy.

Większość wyników badań jest dostępna w ciągu 1 dnia. Istnieje możliwość wykonania badań w trybie „cito”.

Stałe dążenie do jak najlepszej obsługi klienta i wysokiej wiarygodności wyników spowodowało wdrożenie systemu jakości w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, czego ukoronowaniem było uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008.

System jakości tworzą wykwalifikowany personel oraz procedury i instrukcje opisujące całość procesu diagnostycznego, w skład którego wchodzą obsługa klienta, analiza materiału biologicznego, walidacja i autoryzacja wyników badań. Analizy objęte są codzienną kontrolą wewnątrzlaboratoryjną.

Ponadto uczestniczymy w programach krajowych i międzynarodowych kontroli zewnątrzlaboratoryjnej takich jak: RIQAS, COBJw DL w Łodzi, StandLAB IQS, POLMICRO,

EQA hem „ProQuality” oraz Międzynarodowy Program Kontroli Jakości Badań Immunotransfuzjologicznych.

W laboratorium funkcjonuje nowoczesny system informatyczny łączący wszystkie stanowiska pracy z aparaturą pomiarową. Działa on w oparciu o kody kreskowe służące do identyfikacji pacjenta i materiału biologicznego. Pozwala także na pełną ochronę danych osobowych oraz archiwizację przez wiele lat wszystkich wyników naszych pacjentów.

Wszystkie oznaczenia wykonywane są przez wysoce wykwalifikowany personel – wykwalifikowanych techników analityki medycznej oraz diagnostów laboratoryjnych.

Wśród diagnostów laboratoryjnych trzy osoby posiadają specjalizację z medycznej diagnostyki laboratoryjnej oraz jedna osoba z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.

Informujemy naszych pacjentów, iż czynny jest również punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych przy ul. Szpitalnej 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-9.00.

Podziel się na: