Sieć Szpitali

A- A A+

Informujemy, iż SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie został zakwalifikowany do I poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa łódzkiego.

Łódź, 27 czerwca 2017 r.

Na podstawie przepisu art. 2 ust 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza

Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa łódzkiego

Zgodnie z przepisem art. 2 ust 5 ww. ustawy, Wykaz obowiązuje od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Tabela 1: Szpitale I stopnia Centrum Medyczne im. dr Ludwika Rydygiera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Dane ogólne: 1.1 1061011 Łódź ul. dr. Seweryna Sterlinga 13 90-217 Łódź 1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr ksiegi:4694 Nazwa rejestru: W – 10 1.3 SZPITAL 1.4 1061011 Łódź ul. dr. Seweryna Sterlinga 13 90-217 Łódź 2 Profile systemu zabezpieczenia: 2.1 neonatologia 2.2 położnictwo i ginekologia 2.3 izba przyjęć 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom 3.1.1 porada specjalistyczna – położnictwo i ginekologia 3.2 Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3.3 Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami 3.4 Świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne

str. 2

3.5 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie 1. Dane ogólne: 1.1 1009044 Pajęczno ul. 1 Maja 13/15 98-330 Pajęczno 1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr ksiegi:5223 Nazwa rejestru: W – 10 1.3 Szpital Powiatowy 1.4 1009044 Pajęczno ul. 1 Maja 13/15 98-330 Pajęczno 2 Profile systemu zabezpieczenia: 2.1 choroby wewnętrzne 2.2 izba przyjęć 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom 3.1.1 porada specjalistyczna – alergologia 3.1.2 porada specjalistyczna – diabetologia 3.1.3 porada specjalistyczna – endokrynologia 3.1.4 porada specjalistyczna – kardiologia 3.1.5 porada specjalistyczna – neurologia 3.1.6 porada specjalistyczna – leczenie gruźlicy i chorób płuc 3.2 Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach: 3.2.1 ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują rehabilitację: 3.2.1.1 ogólnoustrojową, w tym dla określonych grup pacjentów 3.3 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 3.3.1 badań endoskopowych przewodu pokarmowego: 3.3.1.1 gastroskopia 3.3.1.2 kolonoskopia 3.4 Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w

str. 3

sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3.5 Świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne 3.6 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W Wieluniu 1. Dane ogólne: 1.1 1017094 Wieluń ul. Szpitalna 16 98-300 Wieluń 1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr ksiegi:5247 Nazwa rejestru: W – 10 1.3 Przedsiębiorstwo SP ZOZ w Wieluniu Szpital z siedzibą w Wieluniu ul. Szpitalna 16 1.4 1017094 Wieluń ul. Szpitalna 16 98-300 Wieluń 2 Profile systemu zabezpieczenia: 2.1 świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym 2.2 choroby wewnętrzne 2.2.1 W tym świadczenia możliwe do realizacji w ramach tego profilu, które mogą być realizowane również w ramach następujących profili : 2.2.1.1 choroby płuc 2.3 anestezjologia i intensywna terapia 2.4 pediatria 2.5 neonatologia 2.6 położnictwo i ginekologia 2.7 chirurgia ogólna 2.8 chirurgia dziecięca 2.9 ortopedia i traumatologia narządu ruchu 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom 3.1.1 porada specjalistyczna – kardiologia 3.1.2 porada specjalistyczna – nefrologia

str. 4

3.1.3 porada specjalistyczna – leczenie gruźlicy i chorób płuc 3.1.4 porada specjalistyczna – choroby zakaźne 3.1.5 porada specjalistyczna – neonatologia 3.1.6 porada specjalistyczna – położnictwo i ginekologia 3.1.7 porada specjalistyczna – chirurgia ogólna 3.1.8 porada specjalistyczna – chirurgia dziecięca 3.1.9 porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu 3.1.10 porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci 3.1.11 porada specjalistyczna – urologia 3.2 Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach: 3.2.1 stacjonarnych, które obejmują rehabilitację: 3.2.1.1 ogólnoustrojową 3.2.2 ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują rehabilitację: 3.2.2.1 ogólnoustrojową, w tym dla określonych grup pacjentów 3.3 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 3.3.1 tomografii komputerowej 3.4 Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3.5 Świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej) 3.6 Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami 3.7 Świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne 3.8 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach 1. Dane ogólne: 1.1 1063011 Skierniewice ul. dr. Stanisława Rybickiego 1 96-100 Skierniewice 1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr ksiegi:5118 Nazwa rejestru: W – 10

str. 5

1.3 ZAKŁAD LECZNICTWA SZPITALNEGO 1.4 1063011 Skierniewice ul. dr. Stanisława Rybickiego 1 96-100 Skierniewice 2 Profile systemu zabezpieczenia: 2.1 świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym 2.2 choroby wewnętrzne 2.2.1 W tym świadczenia możliwe do realizacji w ramach tego profilu, które mogą być realizowane również w ramach następujących profili : 2.2.1.1 gastroenterologia 2.2.1.2 kardiologia 2.3 nefrologia 2.4 anestezjologia i intensywna terapia 2.5 choroby zakaźne 2.6 pediatria 2.7 położnictwo i ginekologia 2.8 chirurgia ogólna 2.8.1 W tym świadczenia możliwe do realizacji w ramach tego profilu, które mogą być realizowane również w ramach następujących profili : 2.8.1.1 chirurgia onkologiczna 2.9 ortopedia i traumatologia narządu ruchu 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom 3.1.1 porada specjalistyczna – gastroenterologia 3.1.2 porada specjalistyczna – kardiologia 3.1.3 porada specjalistyczna – nefrologia 3.1.4 porada specjalistyczna – dermatologia i wenerologia 3.1.5 porada specjalistyczna – neurologia 3.1.6 porada specjalistyczna – onkologia

str. 6

3.1.7 porada specjalistyczna – choroby zakaźne 3.1.8 porada specjalistyczna – położnictwo i ginekologia 3.1.9 porada specjalistyczna – chirurgia ogólna 3.1.10 porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu 3.2 Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach: 3.2.1 stacjonarnych, które obejmują rehabilitację: 3.2.1.1 ogólnoustrojową 3.3 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 3.3.1 tomografii komputerowej 3.3.2 badań endoskopowych przewodu pokarmowego: 3.3.2.1 gastroskopia 3.3.2.2 kolonoskopia 3.4 Świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej) 3.5 Świadczenia opieki kompleksowej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3.6 Świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne 3.7 Świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych, w tym w tym leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami 3.7.1 B.37 Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek (ICD-10 N 18) 3.8 Świadczenia wykonywane w celu realizacji świadczeń przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , w tym leki stosowane w chemioterapii określone w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 3.9 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Łęczycy 1. Dane ogólne: 1.1 1004011 Łęczyca ul. Zachodnia 6 99-100 Łęczyca

str. 7

1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr ksiegi:5232 Nazwa rejestru: W – 10 1.3 Szpital 1.4 1004011 Łęczyca ul. Zachodnia 6 99-100 Łęczyca 2 Profile systemu zabezpieczenia: 2.1 świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym 2.2 choroby wewnętrzne 2.3 anestezjologia i intensywna terapia 2.4 pediatria 2.5 neonatologia 2.6 położnictwo i ginekologia 2.7 chirurgia ogólna 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom 3.1.1 porada specjalistyczna – alergologia dla dzieci 3.1.2 porada specjalistyczna – diabetologia 3.1.3 porada specjalistyczna – endokrynologia 3.1.4 porada specjalistyczna – kardiologia 3.1.5 porada specjalistyczna – leczenie chorób naczyń 3.1.6 porada specjalistyczna – dermatologia i wenerologia 3.1.7 porada specjalistyczna – neurologia 3.1.8 porada specjalistyczna – neurologia dziecięca 3.1.9 porada specjalistyczna – onkologia 3.1.10 porada specjalistyczna – leczenie gruźlicy i chorób płuc 3.1.11 porada specjalistyczna – reumatologia 3.1.12 porada specjalistyczna – położnictwo i ginekologia 3.1.13 porada specjalistyczna – chirurgia ogólna

str. 8

3.1.14 porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu 3.1.15 porada specjalistyczna – urologia 3.2 Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach: 3.2.1 ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują rehabilitację: 3.2.1.1 ogólnoustrojową, w tym dla określonych grup pacjentów 3.3 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 3.3.1 tomografii komputerowej 3.3.2 badań endoskopowych przewodu pokarmowego: 3.3.2.1 gastroskopia 3.3.2.2 kolonoskopia 3.4 Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3.5 Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami 3.6 Świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne 3.7 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU 1. Dane ogólne: 1.1 1005011 Łowicz ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz 1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr ksiegi:5119 Nazwa rejestru: W – 10 1.3 Szpital Powiatowy 1.4 1005011 Łowicz ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz 2 Profile systemu zabezpieczenia: 2.1 choroby wewnętrzne 2.2 anestezjologia i intensywna terapia 2.3 pediatria 2.4 neonatologia

str. 9

2.5 położnictwo i ginekologia 2.6 chirurgia ogólna 2.7 izba przyjęć 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom 3.1.1 porada specjalistyczna – kardiologia 3.1.2 porada specjalistyczna – położnictwo i ginekologia 3.1.3 porada specjalistyczna – chirurgia ogólna 3.1.4 porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu 3.2 Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach: 3.2.1 stacjonarnych, które obejmują rehabilitację: 3.2.1.1 ogólnoustrojową 3.2.2 ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują rehabilitację: 3.2.2.1 ogólnoustrojową, w tym dla określonych grup pacjentów 3.3 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 3.3.1 tomografii komputerowej 3.3.2 badań endoskopowych przewodu pokarmowego: 3.3.2.1 gastroskopia 3.3.2.2 kolonoskopia 3.4 Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3.5 Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami 3.6 Świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne 3.7 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

1. Dane ogólne: 1.1 1007044 Opoczno ul. Partyzantów 30 26-300 Opoczno 1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr ksiegi:5183 Nazwa rejestru: W – 10 1.3 SZPITAL 1.4 1007044 Opoczno ul. Partyzantów 30 26-300 Opoczno 2 Profile systemu zabezpieczenia: 2.1 świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym 2.2 choroby wewnętrzne 2.3 anestezjologia i intensywna terapia 2.4 pediatria 2.5 neonatologia 2.6 położnictwo i ginekologia 2.7 chirurgia ogólna 2.8 ortopedia i traumatologia narządu ruchu 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom 3.1.1 porada specjalistyczna – diabetologia 3.1.2 porada specjalistyczna – kardiologia 3.1.3 porada specjalistyczna – neurologia 3.1.4 porada specjalistyczna – leczenie gruźlicy i chorób płuc 3.1.5 porada specjalistyczna – położnictwo i ginekologia 3.1.6 porada specjalistyczna – chirurgia ogólna 3.1.7 porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu 3.2 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 3.2.1 tomografii komputerowej 3.2.2 badań endoskopowych przewodu pokarmowego 3.2.2.1 gastroskopia 3.3 Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3.4 Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami 3.5 Świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne 3.6 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  

 

POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 1. Dane ogólne: 1.1 1062011 Piotrków Trybunalski ul. Franklina Roosevelta 3 97-300 Piotrków Trybunalski 1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr ksiegi:5181 Nazwa rejestru: W – 10 1.3 Przedsiębiorstwo Szpitalne PZOZ 1.4 1062011 Piotrków Trybunalski ul. Franklina Roosevelta 3 97-300 Piotrków Trybunalski 2 Profile systemu zabezpieczenia: 2.1 choroby wewnętrzne 2.1.1 W tym świadczenia możliwe do realizacji w ramach tego profilu, które mogą być realizowane również w ramach następujących profili : 2.1.1.1 kardiologia 2.2 neonatologia 2.3 położnictwo i ginekologia 2.4 izba przyjęć 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom 3.1.1 porada specjalistyczna – diabetologia 3.1.2 porada specjalistyczna – kardiologia 3.1.3 porada specjalistyczna – neurologia 3.1.4 porada specjalistyczna – położnictwo i ginekologia

str. 12

3.2 Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami 3.3 Świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne 3.4 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW. JANA BOŻEGO W ŁODZI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Dane ogólne: 1.1 1061011 Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 61 93-357 Łódź 1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr ksiegi:4677 Nazwa rejestru: W – 10 1.3 Szpital Zakonu Bonifratrów w Łodzi 1.4 1061011 Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 61 93-357 Łódź 2 Profile systemu zabezpieczenia: 2.1 choroby wewnętrzne 2.2 anestezjologia i intensywna terapia 2.3 chirurgia ogólna 2.4 izba przyjęć 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom 3.1.1 porada specjalistyczna – gastroenterologia 3.1.2 porada specjalistyczna – kardiologia 3.1.3 porada specjalistyczna – chirurgia ogólna 3.1.4 porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu 3.2 Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach: 3.2.1 ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują rehabilitację: 3.2.1.1 ogólnoustrojową, w tym dla określonych grup pacjentów 3.3 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 3.3.1 badań endoskopowych przewodu pokarmowego: 3.3.1.1 gastroskopia

str. 13

3.3.1.2 kolonoskopia 3.4 Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3.5 Świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne 3.6 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej „ABiS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Dane ogólne: 1.1 1061011 Łódź ul. Rzgowska 17A 93-338 Łódź 1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr ksiegi:163407 Nazwa rejestru: W – 10 1.3 Centrum Zdrowia ABiS przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi_szpital 1.4 1020011 Głowno ul. Wojska Polskiego 32/34 95-015 Głowno 2 Profile systemu zabezpieczenia: 2.1 choroby wewnętrzne 2.2 neonatologia 2.3 położnictwo i ginekologia 2.4 chirurgia ogólna 2.5 izba przyjęć 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom 3.1.1 porada specjalistyczna – dermatologia i wenerologia 3.1.2 porada specjalistyczna – położnictwo i ginekologia 3.1.3 porada specjalistyczna – chirurgia ogólna 3.1.4 porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu 3.1.5 porada specjalistyczna – urologia 3.2 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 3.2.1 badań endoskopowych przewodu pokarmowego:

str. 14

3.2.1.1 gastroskopia 3.3 Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3.4 Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami 3.5 Świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne 3.6 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ZDUŃSKOWOLSKI SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Dane ogólne: 1.1 1019011 Zduńska Wola ul. Królewska 29 98-220 Zduńska Wola 1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr ksiegi:5252 Nazwa rejestru: W – 10 1.3 SZPITAL 1.4 1019011 Zduńska Wola ul. Królewska 29 98-220 Zduńska Wola 2 Profile systemu zabezpieczenia: 2.1 choroby wewnętrzne 2.2 pediatria 2.3 neonatologia 2.4 położnictwo i ginekologia 2.5 chirurgia ogólna 2.6 izba przyjęć 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom 3.1.1 porada specjalistyczna – alergologia 3.1.2 porada specjalistyczna – diabetologia 3.1.3 porada specjalistyczna – kardiologia 3.1.4 porada specjalistyczna – dermatologia i wenerologia 3.1.5 porada specjalistyczna – leczenie bólu

str. 15

3.1.6 porada specjalistyczna – onkologia 3.1.7 porada specjalistyczna – leczenie gruźlicy i chorób płuc 3.1.8 porada specjalistyczna – neonatologia 3.1.9 porada specjalistyczna – położnictwo i ginekologia 3.1.10 porada specjalistyczna – chirurgia ogólna 3.1.11 porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu 3.1.12 porada specjalistyczna – urologia 3.2 Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach: 3.2.1 stacjonarnych, które obejmują rehabilitację: 3.2.1.1 ogólnoustrojową 3.2.2 ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują rehabilitację: 3.2.2.1 ogólnoustrojową, w tym dla określonych grup pacjentów 3.3 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 3.3.1 tomografii komputerowej 3.3.2 badań endoskopowych przewodu pokarmowego: 3.3.2.1 gastroskopia 3.3.2.2 kolonoskopia 3.4 Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3.5 Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami 3.6 Świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne 3.7 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z.o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy 1. Dane ogólne: 1.1 1018074 Wieruszów os. Warszawska 104 98-400 Wieruszów 1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr ksiegi:22350 Nazwa rejestru: W – 10

str. 16

1.3 Oddziały Szpitalne 1.4 1018074 Wieruszów os. Warszawska 104 98-400 Wieruszów 2 Profile systemu zabezpieczenia: 2.1 choroby wewnętrzne 2.2 pediatria 2.3 izba przyjęć 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom 3.1.1 porada specjalistyczna – diabetologia 3.1.2 porada specjalistyczna – dermatologia i wenerologia 3.1.3 porada specjalistyczna – neurologia 3.1.4 porada specjalistyczna – leczenie gruźlicy i chorób płuc 3.2 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 3.2.1 badań endoskopowych przewodu pokarmowego: 3.2.1.1 gastroskopia 3.2.1.2 kolonoskopia 3.3 Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3.4 Świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne 3.5 Świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych, w tym w tym leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami 3.5.1 B.25 Leczenie mukopolisacharydozy typu II (ZESPÓŁ HUNTERA) (ICD-10 E 76.1) 3.6 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Poddębickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Dane ogólne: 1.1 1011034 Poddębice ul. Mickiewicza 16 99-200 Poddębice

str. 17

1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr ksiegi:25789 Nazwa rejestru: W – 10 1.3 Szpital Poddębickie Centrum Zdrowia 1.4 1011034 Poddębice ul. Mickiewicza 16 99-200 Poddębice 2 Profile systemu zabezpieczenia: 2.1 świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym 2.2 choroby wewnętrzne 2.3 anestezjologia i intensywna terapia 2.4 pediatria 2.5 neonatologia 2.6 położnictwo i ginekologia 2.7 chirurgia ogólna 2.7.1 W tym świadczenia możliwe do realizacji w ramach tego profilu, które mogą być realizowane również w ramach następujących profili : 2.7.1.1 chirurgia onkologiczna 2.8 ortopedia i traumatologia narządu ruchu 3 Pozostałe rodzaje i zakresy świadczeń: 3.1 Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom 3.1.1 porada specjalistyczna – alergologia 3.1.2 porada specjalistyczna – leczenie gruźlicy i chorób płuc 3.1.3 porada specjalistyczna – neonatologia 3.1.4 porada specjalistyczna – położnictwo i ginekologia 3.1.5 porada specjalistyczna – chirurgia ogólna 3.1.6 porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu 3.1.7 porada specjalistyczna – urologia 3.2 Rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach: 3.2.1 stacjonarnych, które obejmują rehabilitację: 3.2.1.1 ogólnoustrojową

str. 18

3.2.2 ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują rehabilitację: 3.2.2.1 dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, 3.3 Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: 3.3.1 tomografii komputerowej 3.3.2 badań endoskopowych przewodu pokarmowego: 3.3.2.1 gastroskopia 3.3.2.2 kolonoskopia 3.4 Diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3.5 Świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej) 3.6 Świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami 3.7 Świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne 3.8 Świadczenia wykonywane w celu realizacji świadczeń przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , w tym leki stosowane w chemioterapii określone w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 3.9 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Dane ogólne: 1.1 1002011 Kutno ul. Kościuszki 52 99-300 Kutno 1.2 Księga rejestrowa RPWDL Nr ksiegi:25063 Nazwa rejestru: W – 10 1.3 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr Antoniego Troczewskiego” 1.4 1002011 Kutno ul. Kościuszki 52 99-300 Kutno 2 Profile systemu zabezpieczenia: 2.1 świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym 2.2 choroby wewnętrzne

str. 19

2.2.1 W tym świadczenia możliwe do realizacji w ramach tego profilu, któr

Podziel się na: