Strona główna
Statut - struktura organizacyjna
Historia
Zarząd
Przychodnie
Oddziały
Zamówienia publiczne
Cennik usług medycznych...
Kontakt
Linki do stron
Pliki do pobrania

BIP
Aktualności

Opoczno, 05.11.2014 r.


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych organizowanym przez SPZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie w wymienionym poniżej zakresie:

Plik do pobrania:
Pobierz plik ogloszenie_konkurs_ofert_2015.pdfOpoczno, 23.04.2014 r.


Pytania i odpowiedzi komórki 2014

Plik do pobrania:
Pobierz plik komorki2014pytania.zipOpoczno, 17.04.2014 r.


Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej

Plik do pobrania:
Pobierz plik komorki2014.zipOpoczno, 14.11.2013 r.


Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SPZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wymienionym poniżej zakresie:...

Plik do pobrania:
Pobierz plik ogloszenie-konkurs-ofert-2014.pdfOpoczno, 27.08.2013 r.


SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie ul. Partyzantów 30; 26-300 Opoczno.
Ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni: 16,10 m2, (wym. 3,05m x 5,30m ) zlokalizowanego w piwnicznej kondygnacji budynku głównego szpitala (część "A" ) z przeznaczeniem na działalność handlową w zakresie sprzedaży artykułów: papierniczo-drogeryjnych, spożywczych, chemicznych oraz małej gastronomii.

Plik do pobrania:
Pobierz plik 2013kiosk.zipOpoczno, 12.08.2013 r.


Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SPZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Plik do pobrania:
Pobierz plik ogloszenie-paradyz-wojcin.pdfOpoczno, 19.06.2013 r.


O G Ł O S Z E N I E

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie ul. Partyzantów 30; 26-300 Opoczno. Ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni: 16,10 m2, (wym. 3,05m x 5,30m ) zlokalizowanego w piwnicznej kondygnacji budynku głównego szpitala (częœć „A” ) z przeznaczeniem na działalnosć handlowa w zakresie sprzedaży artykułów: papierniczo-drogeryjnych, spożywczych, chemicznych oraz małej gastronomii.

Plik do pobrania:
Pobierz plik Kiosk2013.zipOpoczno, 06.06.2013 r.


O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona
w SPZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie
w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie usług lekarza ortopedy

Plik do pobrania:
Pobierz plik ogloszenie-ortopedia.pdfOpoczno, 26.11.2012 r.


Od 1 stycznia 2013 roku w przychodniach i szpitalach w całej Polsce można będzie potwierdzić swoje prawo do bezpłatnego leczenia, na podstawie numeru PESEL. Wystarczy podać w rejestracji PESEL i okazać dowód tożsamości lub legitymację szkolną, aby skorzystać z bezpłatnego leczenia i refundowanych leków.   Tak prosta i natychmiastowa weryfikacja prawa do leczenia będzie możliwa tylko w tych placówkach, które zdecydują się korzystać z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. W Łódzkiem system testuje już większość placówek medycznych, które mają kontrakt z NFZ. Jeżeli po 1 stycznia 2013 (lub  w tym roku w placówce, która bierze udział w testowaniu systemu) w rejestracji otrzymamy informację, że NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń, nie oznacza to, że nie możemy skorzystać z zaplanowanej wizyty czy leczenia! Jeśli pacjent jest pewien, że ma prawo do bezpłatnego leczenia, może je potwierdzić za pomocą dokumentów, które okazywał do tej pory lub złożyć oświadczenie. W takiej sytuacji warto sprawdzić informację o naszych (i zgłoszonych przez nas osób, np. dziecka, małżonka, wnuka) uprawnieniach do bezpłatnego leczenia u swojego pracodawcy, w ZUS-ie, urzędzie pracy. Kontakt dla pacjentów: pod numerem tel. 42 275 49 41, 42 275 41 41 pracownicy NFZ poinformują, jak i gdzie sprawdzić swój status ubezpieczenia oraz odpowiedzą na pytania związane z systemem EWUŚ. Zapytaj swojego lekarza, czy możesz sprawdzić za pomocą systemu EWUŚ, czy jesteś ubezpieczony. Więcej informacji na temat systemu EWUŚ na www.nfz-lodz.pl
EC