Strona główna
Statut - struktura organizacyjna
Historia
Dyrekcja Szpitala
Przychodnie
Oddziały
Zamówienia publiczne
Cennik usług medycznych...
Kontakt
Wykaz telefonów
Linki do stron
Pliki do pobrania

BIP
Aktualności

Opoczno, 14.12.2015 r.


Przegladaj zdjecia 10 grudnia 2015 roku w naszym opoczyńskim Szpitalu miało miejsce uroczyste oddanie odnowionej pracowni RTG. Należy nadmienić, iż przedsięwzięcie to zostało zrealizowane z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przy wsparciu finansowym Powiatu Opoczyńskiego.
Gospodarzem tego wydarzenia był Dyrektor Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego Pan Marek Ksyta. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście : Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Artur Bagieński, władze Starostwa opoczyńskiego na czele z Panem Józefem Rogiem Starostą Opoczyńskim. Swoją obecnością zaszczycili nas również ks. dziekan Jan Serszyński oraz ks. proboszcz Mieczysław Głogowski, którzy dokonali uroczystego poświęcenia pracowni RTG.
Nowa pracownia RTG została odnowiona i wyposażona w nowy aparat RTG. Jest to najnowocześniejszy sprzęt z zawieszeniem sufitowym Rad Speed Pro, typ UD 150L-40 producent SHIMADZU, rok produkcji 2015 . Całość inwestycji kosztowała 486 826,26 brutto z czego koszt aparatu RTG wynosi 416 826,26 zł, zaś remont i adaptacja pracowni RTG 70,000 zł.
Nowo otwarta pracownia RTG w znaczny sposób usprawni pracę i diagnostykę obrazową w naszej placówce, a tym samym przyczyni się do skutecznego leczenia pacjentów Szpitala.Opoczno, 13.11.2015 r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z przeprowadzeniem postępowania, zgodnie z regulaminem zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty do 30 000 Euro - Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie z dnia 28.04.2014r. zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na ww. postępowanie. W załączniku przedkładamy zaproszenie do składania ofert, umowa - projekt, formularz ofertowy.

Plik do pobrania:
Pobierz plik pliki13112015.zipOpoczno, 21.10.2015 r.


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych organizowanym przez SPZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie

Plik do pobrania:
Pobierz plik ogloszenie_konkurs_2016.pdfOpoczno, 17.07.2015 r.


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych organizowanym przez SPZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie w zakresie usług lekarza oddziału chirurgii ogólnej

Plik do pobrania:
Pobierz plik ogloszenie_konkurs._-_lekarz_oddzialu_chirurgicznego.pdfOpoczno, 17.07.2015 r.


ZARZĄD POWIATU OPOCZYŃSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO WOPOCZNIE UL. PARTYZANTÓW 30, 26-300 OPOCZNO

Plik do pobrania:
Pobierz plik Ogloszenie_-_konkurs.pdfOpoczno, 17.04.2015 r.


Oświadczenie Dyrektora SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie w sprawie cesarskiego cięcia wykonanego w dniu 9 kwietnia 2015 roku.

Plik do pobrania:
Pobierz plik 0017042015.jpgOpoczno, 05.11.2014 r.


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych organizowanym przez SPZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie w wymienionym poniżej zakresie:

Plik do pobrania:
Pobierz plik ogloszenie_konkurs_ofert_2015.pdfOpoczno, 23.04.2014 r.


Pytania i odpowiedzi komórki 2014

Plik do pobrania:
Pobierz plik komorki2014pytania.zipOpoczno, 17.04.2014 r.


Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej

Plik do pobrania:
Pobierz plik komorki2014.zipOpoczno, 14.11.2013 r.


Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SPZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wymienionym poniżej zakresie:...

Plik do pobrania:
Pobierz plik ogloszenie-konkurs-ofert-2014.pdfOpoczno, 27.08.2013 r.


SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie ul. Partyzantów 30; 26-300 Opoczno.
Ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni: 16,10 m2, (wym. 3,05m x 5,30m ) zlokalizowanego w piwnicznej kondygnacji budynku głównego szpitala (część "A" ) z przeznaczeniem na działalność handlową w zakresie sprzedaży artykułów: papierniczo-drogeryjnych, spożywczych, chemicznych oraz małej gastronomii.

Plik do pobrania:
Pobierz plik 2013kiosk.zipOpoczno, 12.08.2013 r.


Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SPZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Plik do pobrania:
Pobierz plik ogloszenie-paradyz-wojcin.pdfOpoczno, 19.06.2013 r.


O G Ł O S Z E N I E

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie ul. Partyzantów 30; 26-300 Opoczno. Ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni: 16,10 m2, (wym. 3,05m x 5,30m ) zlokalizowanego w piwnicznej kondygnacji budynku głównego szpitala (częœć „A” ) z przeznaczeniem na działalnosć handlowa w zakresie sprzedaży artykułów: papierniczo-drogeryjnych, spożywczych, chemicznych oraz małej gastronomii.

Plik do pobrania:
Pobierz plik Kiosk2013.zipOpoczno, 06.06.2013 r.


O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona
w SPZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie
w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie usług lekarza ortopedy

Plik do pobrania:
Pobierz plik ogloszenie-ortopedia.pdfOpoczno, 26.11.2012 r.


Od 1 stycznia 2013 roku w przychodniach i szpitalach w całej Polsce można będzie potwierdzić swoje prawo do bezpłatnego leczenia, na podstawie numeru PESEL. Wystarczy podać w rejestracji PESEL i okazać dowód tożsamości lub legitymację szkolną, aby skorzystać z bezpłatnego leczenia i refundowanych leków.   Tak prosta i natychmiastowa weryfikacja prawa do leczenia będzie możliwa tylko w tych placówkach, które zdecydują się korzystać z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. W Łódzkiem system testuje już większość placówek medycznych, które mają kontrakt z NFZ. Jeżeli po 1 stycznia 2013 (lub  w tym roku w placówce, która bierze udział w testowaniu systemu) w rejestracji otrzymamy informację, że NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń, nie oznacza to, że nie możemy skorzystać z zaplanowanej wizyty czy leczenia! Jeśli pacjent jest pewien, że ma prawo do bezpłatnego leczenia, może je potwierdzić za pomocą dokumentów, które okazywał do tej pory lub złożyć oświadczenie. W takiej sytuacji warto sprawdzić informację o naszych (i zgłoszonych przez nas osób, np. dziecka, małżonka, wnuka) uprawnieniach do bezpłatnego leczenia u swojego pracodawcy, w ZUS-ie, urzędzie pracy. Kontakt dla pacjentów: pod numerem tel. 42 275 49 41, 42 275 41 41 pracownicy NFZ poinformują, jak i gdzie sprawdzić swój status ubezpieczenia oraz odpowiedzą na pytania związane z systemem EWUŚ. Zapytaj swojego lekarza, czy możesz sprawdzić za pomocą systemu EWUŚ, czy jesteś ubezpieczony. Więcej informacji na temat systemu EWUŚ na www.nfz-lodz.pl
EC